Technologia kablobetonu bez przyczepności

Technologia kablobetonu bez przyczepności

IDEA SPRĘŻENIA BETONU

Beton sprężony jest na rynku od wielu lat i jest on bardziej ekonomiczną i wytrzymałą alternatywą dla żelbetu. Beton sprężony może być podzielony na 2 osobne technologie: strunobeton i kablobeton. Obie technologie są powszechnie używane w budownictwie, jednak strunobeton jest zwykle elementem prefabrykowanym a kablobeton jest wykonywany na placu budowy.

SDS specjalizuje się w projektowaniu stropów kablobetonowych zatem dalszy opis skupi się na tej właśnie technologii.

Technologia kablobetonu bez przyczepności

O technologii kablobetonu

Decydując się na kablobeton wprowadzamy dodatkowe siły wewnątrzne. Siły te (moment zginający i ściskanie) przeciwdziałają efektom ciężaru własnego i obciążenia zewnętrznego.

Ten korzystny efekt skutkuje lepszą, ogólną wydajnością konstrukcji i wydłuża czas pomiędzy koniecznymi zabiegami remontowymi.

Technologia kablobetonu bez przyczepności

O technologii bez przyczepności

Kable są sprężane po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie przez beton. Są one później  ucinane na końcach gdzie były sprężane. Technologia ta jest mniej czasochłonna w porównaniu do technologii z przyczepnością. Rozwiązanie to jest wciąż dość nowe, jednak bardzo szeroko stosowane w budownictwie kubaturowym, głównie w USA. Kable dostarczane są w krążkach. jednak już w osłonce HDPE.

SDS specjalizuje się w technologi zarówno z przyczepnością jak i bez przyczepności, doradzimy Ci zatem która z nich będzie korzystniejsza w Twoim projekcie.

Technologia kablobetonu bez przyczepności

Jak wykonywane są elementy kablobetonowe

  • Rozłożenie kabli sprężającej i stali zbrojeniowej. Ponieważ sprężenie przejmuje dużą część ciężaru własnego i obciążenia, ilość stali sprężającej jest zwykle ograniczona do minimum wymaganego przez normy.

  • Betonowanie

  • 3 do 4 dni po betonowaniu ściągane są formy, kable ucinane a kieszenie wypełniane mieszanką cementową. Podpory i formy mogą zostać przeniesione na kolejny poziom.