DARLING HARBOUR LIVE - SOUTH WEST PLOT
Sydney, Australia

Klient:
Robert Bird Group (AUS)

Architekt:
Denton Corker Marshall

Inwestor:
Lend Lease Apartments

Opis obiektu:
Zespół trzech budynków: podium, budynek mieszkalny SW1 (24 piętra włączając podium), SW2 (8 pięter włączając podium) oraz SW2(40 pięter włączając podium). Przedsięwzięcie liczy 542 apartamentów zlokalizowanych w podium oraz wyższych budynkach.